Aktivnosti sindikata radnika građevinarstva i stambeno – komunalnih djelatnosti RS

Sindikat radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske osnovan je 13.03.1997. godine, kada je održana Osnivačka skupština u Banjoj Luci i do danas je održano pet kongresa ovog Sindikata.
Predsjednik Sindikata, od njegovog osnivanja, do Kongresa 2013. godine je bio Mile Ribić. Na 4. Kongresu 2013. godine je izabrana nova predsjednica Sindikata GSK RS Dragana Vrabičić.  Pored Kongresa koji se održava svake četiri godine, organi Sindikata su: Republički odbor, Statutarni i Nadzorni odbor i Izvršni odbor. Sindikat, takođe, ima Aktiv žena i Aktiv mladih. Ovaj Sindikat, takođe, ima organozovane i regionalne odbore na svim regijama u Republici Srpskoj, kako bi rad bio efikasniji i jednostavniji.
Sindikat radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti RS ima 5.365 članova organizovanih u 84 sindikalne organizacije.
Najvažnije aktivnosti Sindikata su: pregovori sa udruženjima poslodavaca oko potpisivanja granskih kolektivnih ugovora, najniže cijene rada, uslova rada u ovoj grani, te ostale aktivnosti vezane za poboljšanje materijalnog i radnog položaja zaposlenih u ovim djelatnostima.
Sindikat radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti ima veoma dobru saradnju sa srodnim sindikatima u zemljama okruženja koja traje i razvija se duži niz godina. Potpisan je zajednički Protokol o saradnji sa sindikatima komunalnih djelatnosti: Federacije BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Mađarske. Takođe potpisan je Protokol o saradnji sa Sindikatom građevinarstva Azerbejdžana, a u toku su razgovori oko potoisivanja Protokola o saradnji sa Sindikatom građevinarstva Crne Gore.
Ovaj Sindikat je članica međunarodnih sindikata javnih službi i to PSI i EPSU. Sindikat radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti ima svoje obučene kadrove i predavače na najaktuelnije sindikalne teme, kao što su: organizovanje i djelovanje sindikata, kolektivno pregovaranje, rad na crno, aktuelni izazovi u sindikatima i slično, što je postigao uključivanjem određenog broja sindikalnih aktivista u kurseve i seminare koji su organizovani na navedene teme.
Sindikat GSK RS djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, kao krovne organizacije petnaest granakih sindikata i zastupljen je u organima Saveza sindikata RS. Član Predsjedništa SSRS je predsjednica Sindikata, u Generalnom vijeću SSRS naš Sindikat ima tri predstavnika, te u Statutarnoj komisiji SSRS jednog svog predstavnika.
Ove godine Sindikat radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti obilježio je 20 godina od svog osnivanja.

Dokumenti sindikata građevinarstva i stambeno – komunalnih djelatnosti Republike Srpske

Statut

Izvještaj o radu 2013 – 2017. godina

Program rada 2017 – 2021. godina

Posebni kolektivni ugovor komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske ( .doc, 135kb )


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!