Активности синдиката радника грађевинарства и стамбено – комуналних дјелатности РС

Синдикат радника грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Републике Српске основан је 13.03.1997. године, када је одржана Оснивачка скупштина у Бањој Луци и до данас је одржано пет конгреса овог Синдиката.
Предсједник Синдиката, од његовог оснивања, до Конгреса 2013. године је био Миле Рибић. На 4. Конгресу 2013. године је изабрана нова предсједница Синдиката ГСК РС Драгана Врабичић.  Поред Конгреса који се одржава сваке четири године, органи Синдиката су: Републички одбор, Статутарни и Надзорни одбор и Извршни одбор. Синдикат, такође, има Актив жена и Актив младих. Овај Синдикат, такође, има органозоване и регионалне одборе на свим регијама у Републици Српској, како би рад био ефикаснији и једноставнији.
Синдикат радника грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности РС има 5.365 чланова организованих у 84 синдикалне организације.
Најважније активности Синдиката су: преговори са удружењима послодаваца око потписивања гранских колективних уговора, најниже цијене рада, услова рада у овој грани, те остале активности везане за побољшање материјалног и радног положаја запослених у овим дјелатностима.
Синдикат радника грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности има веома добру сарадњу са сродним синдикатима у земљама окружења која траје и развија се дужи низ година. Потписан је заједнички Протокол о сарадњи са синдикатима комуналних дјелатности: Федерације БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније и Мађарске. Такође потписан је Протокол о сарадњи са Синдикатом грађевинарства Азербејџана, а у току су разговори око потоисивања Протокола о сарадњи са Синдикатом грађевинарства Црне Горе.
Овај Синдикат је чланица међународних синдиката јавних служби и то PSI и EPSU. Синдикат радника грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности има своје обучене кадрове и предаваче на најактуелније синдикалне теме, као што су: организовање и дјеловање синдиката, колективно преговарање, рад на црно, актуелни изазови у синдикатима и слично, што је постигао укључивањем одређеног броја синдикалних активиста у курсеве и семинаре који су организовани на наведене теме.
Синдикат ГСК РС дјелује у оквиру Савеза синдиката Републике Српске, као кровне организације петнаест гранаких синдиката и заступљен је у органима Савеза синдиката РС. Члан Предсједништа ССРС је предсједница Синдиката, у Генералном вијећу ССРС наш Синдикат има три представника, те у Статутарној комисији ССРС једног свог представника.
Ове године Синдикат радника грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности обиљежио је 20 година од свог оснивања.

Документи синдиката грађевинарства и стамбено – комуналних дјелатности Републике Српске

Статут

Извјештај о раду 2013 – 2017. година

Програм рада 2017 – 2021. година

Посебни колективни уговор комуналних и услужних дјелатности Републике Српске ( .доц, 135кб )


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!