Договор синдиката и пословодства ЕФТ Рудник и ТЕ Станари, цијена рада у 2021. години већа за 3%

Договор синдиката и пословодства ЕФТ Рудник и ТЕ Станари, цијена рада у 2021. години већа за 3%
Договор синдиката и пословодства ЕФТ Рудник и ТЕ Станари, цијена рада у 2021. години већа за 3%


Првомајска порука радника Републике Српске – Повећање плата нема алтернативу!!!