Договор синдиката и пословодства ЕФТ Рудник и ТЕ Станари, цијена рада у 2021. години већа за 3%

Договор синдиката и пословодства ЕФТ Рудник и ТЕ Станари, цијена рада у 2021. години већа за 3%
Договор синдиката и пословодства ЕФТ Рудник и ТЕ Станари, цијена рада у 2021. години већа за 3%