Dogovor sindikata i poslovodstva EFT Rudnik i TE Stanari, cijena rada u 2021. godini veća za 3%

Dogovor sindikata i poslovodstva EFT Rudnik i TE Stanari, cijena rada u 2021. godini veća za 3%
Dogovor sindikata i poslovodstva EFT Rudnik i TE Stanari, cijena rada u 2021. godini veća za 3%


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava