Delegaciju Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske koju čine predstavnici Saveza sindikata RS, Unije udruženja poslodavaca RS, Vlade RS i sekretar ESS RS predvodi predsjednica Ranka Mišić, koja će prezentovati institucionalni i zakonodavni okvir za rad i funkcionisanje Ekonomsko-socijanog savjeta Republike Srpske.
Međunarodna saradnja

Predsjednica Ekonomsko – socijalnog savjeta RS Ranka Mišić predvodi delegaciju ESS RS koja učestvuje na tehničkom sastanku predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta država zapadnog Balkana, Sarajevo, 14 – 16. novembar 2017. godine

U okviru regionalnog projekta „Ekonomsko-socijalna platforma“ – ESAP predstavnici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske  učestovaće na tehničkom sastanku predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta država zapadnog Balkana, koji će se održati  periodu od 14 – 16. novembra 2017. godine u Sarajevu. Tema sastanka je razmjena iskustava i znanja [opširnije]

Predsjednica SSRS Ranka Mišić i Saša Aćić, predstavnik UUP RS učestvuju u radu konferencije u Tirani
Međunarodna saradnja

Politike zapošljavanja na zapadnom Balkanu

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvuje u radu Tripartitne konferencije o izgradnji kapaciteta u kreiranju politika zapošljavanja na Zapadnom Balkanu. Konferencija se održava u Tirani 10. i 11. oktobra 2017.godine u organizaciji Međunarodne [opširnije]