Статистички подаци за новембар 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу новембру 2022. године износи 1.211 КМ и већа је за 13 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу октобру 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец новембар 2022. године износи 2.369,95 КМ и просјечна плата је покрива са 51,10 %, више него претходни мјесец  када је покривеност била 50,85%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Информације и комуникације, у којима  износе 1.577 КМ и исте су ниже за 0,32 % у односу на октобарску плату, а најниже поново у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 875 КМ и исте су више за 0,46% у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу октобру 2022. године у истој дјелатности.

Укупне потрошачке цијене у мјесецу новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године више су за 0,5%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – више су за 0,5%,
 • Алкохолна пића и дуван – нижи за 0,2%,
 • Одјећа и обућа – нижи су за 0,7%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –више су за 0,9 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 0,8 %,
 • Здравство – више су за 0,1%,
 • Превоз виши за 0,8 % ,
 • Комуникације – непромијењене,
 • Рекреација и култура – непромијењене,
 • Образовање – непромијењене,
 • Ресторани и хотели – више су за 0,2 %,
 • Остала добра и услуге – више су за 0,3 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!