Statistički podaci za novembar 2022. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu novembru 2022. godine iznosi 1.211 KM i veća je za 13 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu oktobru 2022. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec novembar 2022. godine iznosi 2.369,95 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,10 %, više nego prethodni mjesec  kada je pokrivenost bila 50,85%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Evidentno je da su u posmatranom periodu prosječne plate po djelatnostima najviše su u sektoru Informacije i komunikacije, u kojima  iznose 1.577 KM i iste su niže za 0,32 % u odnosu na oktobarsku platu, a najniže ponovo u djelatnosti Građevinarstva, gdje  iznose 875 KM i iste su više za 0,46% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu oktobru 2022. godine u istoj djelatnosti.

Ukupne potrošačke cijene u mjesecu novembru 2022. godine u odnosu na oktobar 2022. godine više su za 0,5%, a po namjeni potrošnje :

 • Hrana i bezalkoholna pića – više su za 0,5%,
 • Alkoholna pića i duvan – niži za 0,2%,
 • Odjeća i obuća – niži su za 0,7%,
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti –više su za 0,9 %,
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – više su za 0,8 %,
 • Zdravstvo – više su za 0,1%,
 • Prevoz viši za 0,8 % ,
 • Komunikacije – nepromijenjene,
 • Rekreacija i kultura – nepromijenjene,
 • Obrazovanje – nepromijenjene,
 • Restorani i hoteli – više su za 0,2 %,
 • Ostala dobra i usluge – više su za 0,3 %.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!