Након годину дана, Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске и већински и репрезентативан!

Након годину дана, Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске и већински и репрезентативан!
Након годину дана, Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске и већински и репрезентативан!

Упркос покушајима да се разбије највећа радничка организација у Српској, одбјегли Синдикат управе РС није успио да доведе под знак питања одлучност већине чланства да остану под заштитом Савеза синдиката Републике Српске и њеног гранског удружења радника, које је и након незаконитог изласка Синдиката управе РС из Савеза синдиката Републике Српске остао највећи и најбројнији синдикат у области управе.

Наиме, бројне синдикалне организације које су након незаконите и нестатутарне одлуке Синдиката управе Републике Српске, по аутоматизму изашле, одлучиле су да се врате и свој рад и дјеловање наставе у оквиру Савеза синдиката Републике Српске.

За само годину дана од оснивања Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, број синдикалних организација се са 20 које су одмах остале, попео на 48, а број чланова премашио је 5 000 чиме је ово била и остала највећа радничка организација у области управе.

Синдикат је основан 28. марта 2018. године након изражене воље предсједника синдикалних организација, чланова синдиката запослених у области локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске да наставе са радом и дјеловањем у оквиру Савеза синдиката Републике Српске, у чијем су се саставу налазиле од самог свог оснивања. Скупштина овог синдиката једногласно је тада изабрала своје органе: Републички, Надзорни и Статутарни одбор, те усвојила Статут и друге акте неопходне за рад и функционисање. За предсједника је изабран Бранко Зеленовић из Синдикалне организације ЈУ „Воде Српске“ – Бијељина. С обзиром на то да се број синдикиланих организација убрзо удвостручио, 2. априла је одржана редовна Скуштина овог синдиката која је поново изабрала Зеленовића за предсједника, као и нове органе.

У складу са Законом о удружењима и фондацијама РС, уписан је у судски регистар, а од септембру прошле године стекао је и репрезентативност чиме је постао социјални партнер Министарства локалне управе и самоуправе РС без којег се више не може донијети ниједан законски и подзаконски пропис у Српској за запослене у овим дјелатностима.

Са синдикалним организацијама по регијама два пута су одржани састанци како би се предсједници упознали са активностима те анализирало стање по установама у вези права радника из радног односа. Свим члановима синдиката пружена је правна помоћ путем Службе за бесплатну правну помоћ.

Закључене су измјене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе, које су омогућиле повећање плата свим запосленима за 30 КМ. Упућен је и захтјев за преговоре надлежном министарству и Влади РС око утврђивања цијене рада за 2019. годину и закључивање посебних колективних уговора за запослене у области локалне самоуправе, управе и јавних служби. Међутим, упркос томе, дошло је до кршења закона и склопљен је незаконит уговор са само једним социјалним партнером, због чега ће наш синдикат да предузме потребне кораке и захтијевати његово поништавање.

Републички одбор донио је претходно одлуку о избору чланова преговарачког тима за област локалне самоуправе, те за област управе и јавних служби. Одржани су састанци преговарачких тимова са надлежним министарством и Владом РС у вези измјене законских прописа и то: Закона о локалној самоуправи РС, Закона о државним службеницима РС, Закона о платама за запослене у области управе и јавних служби РС, посебним колективним уговорима, те о свим другим битним питањима везаним за права радника запослених у локалној самоуправи, управи и јавним службама.

Синдикат учествује у активностима ССРС које се односе на реализацију Меморандума о заједничким мјерама закљученог са Владом РС, с посебним акцентом на рад радних група у којима ССРС има своје представнике и то: измјена и допуна Закона о раду РС, измјена и допуна Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о удружењима и фондацијама РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању, Програма економских реформи за период 2019-2021. годину и Буџет РС за 2019. годину.

Од 22-25. августа 2018. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, одржани су Први спортско-рекреативни сусрети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС на којима је учествовало преко 200 синдикалаца, а од 30. маја до 2. јуна 2019. године су одржане нове игре у којима је учетвовало 13 екипа са преко 350 учесника.

Отворени Други спортско - рекретивни сусрети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске
Отворени Други спортско – рекретивни сусрети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Синдикат се активно бави успостављањем сарадње са синдикатима из области локалне самоуправе, управе и јавних служби у земљама Југоисточне Европе. Уз подршку Међународне конфедерације синдиката и Савеза синдиката РС, организован је и округли сто на тему: „Изазови и прилике у локалној самоуправи, управи и јавним службама у Републици Српској“, на којем су анализирани законски и подзаконски прописи за запослене у овим областима и дати конструктивни приједлози, примједбе и сугестије за унапређивање положаја запослених у овим областима.

У више наврата, предсједник Зеленовић са сарадницима и представницима ССРС, организовао је конференције за медије у циљу упознавања чланства и јавности са активностима и реаговао на изношења злонамјерних и неистинитих тврдњи Синдиката управе РС.

Кроз измјене закона сачувати и унаприједити сва стечена права
Кроз измјене закона сачувати и унаприједити сва стечена права

Синдикат је показао своју масовност, јединство и снагу, првенствено бавећи се питањима значајним за очување и унапређење права радника. У свим активностима учествују све синдикалне организације које заједничким напорима раде на заштити права и интереса својих чланова указујући непрестано на потребу да се раднци прикључе синдикату, солидаришу и показују заједничку снагу у преговорима са послодавцима.
У текућој години радимо на даљем омасовљавању чланства и формирању нових организација, обилазимо терен и упознавајемо чланство са ситуацијом, и одржавмо састанке са њима и са послодавцима. Слиједе законодавне активности и достављање приједлога за измјене законских и подзаконских рјешења.
Наставља се рад на повећању плата запослених и преговори за измјене и допуне или закључивање колективних уговора и уговарање цијене рада са послодавцима. Такође, планирано је издвајање финансијских средства за помоћ члановима синдиката, као и редовно пружање стручне и правне заштите чланова синдиката. Током ове године у плану је формирање актива младих и актива жена, као и њихова едукација.

Окосница дјеловања биће синдикална борба за основна права сваког радника, право на рад, право на адекватно плаћен рад, који ће омогућити пристојан живот сваком раднику и његовој породици. Циљеви и задаци предвиђени овим програмом активности реализоваће се кроз рад органа на свим нивоима организовања. Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске жели и настоји да буде искључиво у служби чланства, а не појединца. Наша снага лежи у масовности и солидарности и свијести да смо заједно јачи.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!