Горан Станковић Генерални секретар ССРС за портал “ Српскаинфо “ , 12.02.2019. године

https://srpskainfo.com/tek-zazivio-a-vec-ga-mijenjaju-sindikat-predlaze-tri-kljucne-stvari-za-reformu-reformskog-zakona-o-radu/
https://srpskainfo.com/tek-zazivio-a-vec-ga-mijenjaju-sindikat-predlaze-tri-kljucne-stvari-za-reformu-reformskog-zakona-o-radu/

Горан Станковић, Генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске у изјави за портал “ СРПСКАИНФО “ истакао је да су измјене Закона о раду договорене и Меморандумом који су још 2017. године потписали представници Владе РС и Савез синдиката РС. Истакао је да је Савез синдиката Републике Српске урадио детаљну анализу свих чланова Закона о раду и да Савез синдиката РС има приједлоге шта треба да се мијења у овом закону.

“ Од када је нови закон у примјени, тј од јануара 2016. године, ми немамо Општи колективни уговор нити колективне уговоре у привреди. То је један од основних разлога због којих се Закон мора мијењати. „

Навео је да је Савез синдиката Републике Српске од Владе РС тражио да се са измјенама Закона о раду иде у три правца. Први је позиционирање колективних уговора у смислу да се плате радника могу уређивати само колективним уговорима, како је то Уставом РС и дефинисано.

“ Сада имамо ситуацију да послодавци самостално уређују плату кроз Правилник о раду без икаквог учешћа синдиката. Сматрамо да то није добро. Имамо утврђену само најнижу плату и ништа више. Све остало одређују послодавци. Нема никаквих критеријума и параметара за одређивање плате радника. „

Други правац у измјенама Закона о раду јесте јасније дефинисање утврђивања дисциплинске одговорности радника.

“ По Закону, послодавац је дужан само да раднику достави писано обавјештење да је поврједио радну дужност, а радник има права да се на то изјасни. Након тога, послодавац доноси одлуку о изрицању евентуалне дисциплинске одговорности. „

У Савезу синдиката Републике Српске сматрају да то није на најбољи начин уређено и да је, уз све наведено у закону, потребан “ неутралнији орган. “

“ У претходном Закону смо имали и дисциплинске комисије које су саслушавале радника, свједоке и изводиле доказе, што је била једна врста предсудског поступка. „

Трећи предложени правац у измјенама Закон а о раду јесте одређивање јединственог цензуса за репрезентативност синдиката код послодаваца и на нивоу Републике Српске.

“ На нивоу Републике да би неки синдикат био репрезентативан, треба да окупља 5% од укупног броја радника, а код послодавца је 10%. То треба бити уједначено. „

Истакао је да очекује да ће наредних дана бити интезивиран рад Радне групе у којој су представници синдиката, послодаваца, Владе и инспектората управо на тему измјена Закона о раду.

“ Због предизборна кампање и формирања Владе биле су успорене активности у раду ове Радне групе. „

Цијели чланак погледајте на овом линку


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!