Goran Stanković Generalni sekretar SSRS za portal “ Srpskainfo “ , 12.02.2019. godine

https://srpskainfo.com/tek-zazivio-a-vec-ga-mijenjaju-sindikat-predlaze-tri-kljucne-stvari-za-reformu-reformskog-zakona-o-radu/
https://srpskainfo.com/tek-zazivio-a-vec-ga-mijenjaju-sindikat-predlaze-tri-kljucne-stvari-za-reformu-reformskog-zakona-o-radu/

Goran Stanković, Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske u izjavi za portal “ SRPSKAINFO “ istakao je da su izmjene Zakona o radu dogovorene i Memorandumom koji su još 2017. godine potpisali predstavnici Vlade RS i Savez sindikata RS. Istakao je da je Savez sindikata Republike Srpske uradio detaljnu analizu svih članova Zakona o radu i da Savez sindikata RS ima prijedloge šta treba da se mijenja u ovom zakonu.

“ Od kada je novi zakon u primjeni, tj od januara 2016. godine, mi nemamo Opšti kolektivni ugovor niti kolektivne ugovore u privredi. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojih se Zakon mora mijenjati. „

Naveo je da je Savez sindikata Republike Srpske od Vlade RS tražio da se sa izmjenama Zakona o radu ide u tri pravca. Prvi je pozicioniranje kolektivnih ugovora u smislu da se plate radnika mogu uređivati samo kolektivnim ugovorima, kako je to Ustavom RS i definisano.

“ Sada imamo situaciju da poslodavci samostalno uređuju platu kroz Pravilnik o radu bez ikakvog učešća sindikata. Smatramo da to nije dobro. Imamo utvrđenu samo najnižu platu i ništa više. Sve ostalo određuju poslodavci. Nema nikakvih kriterijuma i parametara za određivanje plate radnika. „

Drugi pravac u izmjenama Zakona o radu jeste jasnije definisanje utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika.

“ Po Zakonu, poslodavac je dužan samo da radniku dostavi pisano obavještenje da je povrjedio radnu dužnost, a radnik ima prava da se na to izjasni. Nakon toga, poslodavac donosi odluku o izricanju eventualne disciplinske odgovornosti. „

U Savezu sindikata Republike Srpske smatraju da to nije na najbolji način uređeno i da je, uz sve navedeno u zakonu, potreban “ neutralniji organ. “

“ U prethodnom Zakonu smo imali i disciplinske komisije koje su saslušavale radnika, svjedoke i izvodile dokaze, što je bila jedna vrsta predsudskog postupka. „

Treći predloženi pravac u izmjenama Zakon a o radu jeste određivanje jedinstvenog cenzusa za reprezentativnost sindikata kod poslodavaca i na nivou Republike Srpske.

“ Na nivou Republike da bi neki sindikat bio reprezentativan, treba da okuplja 5% od ukupnog broja radnika, a kod poslodavca je 10%. To treba biti ujednačeno. „

Istakao je da očekuje da će narednih dana biti inteziviran rad Radne grupe u kojoj su predstavnici sindikata, poslodavaca, Vlade i inspektorata upravo na temu izmjena Zakona o radu.

“ Zbog predizborna kampanje i formiranja Vlade bile su usporene aktivnosti u radu ove Radne grupe. „

Cijeli članak pogledajte na ovom linku


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!