Aktivnosti u RSC Banjaluka, između ostalog održani i sastanci u JU Dom zdravlja i JU Apoteka Gradiška
Aktivnosti u sindikalnim organizacijama

Aktivnosti u RSC Banjaluka

Druga polovina februara  2019 godine  karakteristična je po mnogo većem prisustvu  Izvršnog sekretara Regionalnog sindikalnog centra  među članstvom. Izvršen je obilazak sindikalnih organizacija u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, šumarstva i prerade drveta, trgovine ugostiteljstva [opširnije]