Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske – Ispravljena velika nepravda prema radnicima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske - Ispravljena velika nepravda prema radnicima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske - Ispravljena velika nepravda prema radnicima

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojim se oblast uređivanja plata usklađuje sa članom 39. Ustava Republike Srpske. To znači da se plate mogu uređivati zakonom i Kolektivnim ugovorom, što će dovesti do toga da se ova oblast uredi, da se plate na realnim osnovama utvrđuju kroz kolektivne ugovore i pregovaranjem između poslodavaca i sindikata. Na taj način će  rasti plate i neće se moći dešavati da u jednom preduzeću NK i KV radnik, kao i radnici sa SSS i VSS primaju platu do 540 KM ili neznatno više.

Novina je i da će radnik koji prima najnižu platu imati i uvećanje po osnovu radnog staža. Navedenim izmjenama  i dopunama Zakona o radu konačno se ispravlja velika nepravda prema radnicima  koji primaju najnižu platu u privredi.

Savez sindikata Republike Srpske je u proteklom periodu intezivno radio, kako bi naši zahtjevi bili prihvaćeni kroz zakonska rješenja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Gl. 119/21. 29.12.2021. godine .pdf)


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!