Zaključci za Pete sjednice Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS

Zaključci za Pete sjednice Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS
Zaključci za Pete sjednice Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS

Na Petoj sjednici Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, održanoj 22.10.2019.godine u Višegradu, doneseni su sljedeći:

ZAKLJUČCI

  1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS prihvatio je informaciju o aktivnostima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, između dvije sjednice i konstatovao sljedeće:

–        da je između dvije sjednice Republičkog odbora, Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, pristupile tri nove sindikalne organizacije (Opština Kozarska Dubica, Opština Donji Žabar, Opština Novo Goražde) koje su uredno registrovane kod Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i Poreske uprave RS.

–        da su u toku pregovori oko pristupanja novih sindikalnih organizacija koje će djelovati u sastavu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS.

–        da se i dalje nastavlja sa omasovljenjem članstva, pristupanju i formiranju novih sindikalnih organizacija u sastavu ovog Sindikata.

–        da su održani sastanci u sindikalnim organizacijama na kojima su predsjednici sindikalnih organizacija upoznati sa aktivnostima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i analiziralo stanje po ustanovama u vezi prava radnika iz radnog odnosa, koji su bila povrijeđena od strane poslodavca.

–        da je svim članovima Sindikata i sindikalnim organizacijama pružen svaki vid pomoći u ostvarivanju Zakonom utvrđenih prava.

  1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS prihvatio je informaciju sa sastanka pregovaračkog tima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS na kojem je razgovarano o :

–        usaglašavanju izmjena i dopuna Zakona o platama za zaposlene u oblasti uprave Republike Srpske i izmjena i dopuna Zakona o platama za zaposlene u oblasti javnih službi Republike Srpske, kako bi se na pravičan način izvršila raspodjela sredstava predviđenih za povećanje plata za zaposlene u oblasti uprave i javnih službi, što je zahtijevao Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, a najavljeno je od predstavnika vlasti Republike Srpske.

  1. Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, prihvatio je informaciju o početak pregovora oko usagašavanja i izrade novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnoj samoupravi Republike Srpske, jer pravno dejstvo važećeg Kolektivnog ugovora prestaje da važi u januaru 2020.godine i utvrđivanja cijene rada za zaposlene u lokalnoj samoupravi, kako bi se plate zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave povećale za najmanje 10%, kako je to najavljeno od predstavnika vlasti u Republici Srpskoj, a ujedno je i zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske i granskog sindikata.

Sindikat će u budućem periodu nastaviti da pregovara oko povećanja plata, izmjena zakonskih propisa i zaključivanju posebnih kolektivnih sa posebnim akcentom za lokalnu samoupravu.

  1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske u vezi provođenja kampanje o povećanju najniže plate i sektorskih plata sa ciljem smanjenja siromaštva, nejednakosti i odliva radne snage iz Republike Srpske.

Ohrabruju stavovi predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da će od 01.01.2020. godine doći do povećanja najniže plate u Republici Srpskoj kao i sektorskih plata što je i zahtijevao Savez sindikata Republike Srpske.

Savez sindikata Republike Srpske je uputio Vladi Republike Srpske prijedloge globalnih i sektorskih mjera za Program ekonomskih reformi za period 2020-2022.godine, koje su podjeljene u tri oblasti: zakonodavne aktivnosti, strateške aktivnosti i socijalni dijalog sa posebnim akcentom na povećanje plata i donošenjem trogodišnjeg plana rasta plata.

  1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, prihvatio je prijedlog Sindikalne organizacije Gradske uprave Banja Luka, i imenovao Draganu Macan kao jednog od potpredsjednika Sindikata za lokalnu samoupravu.
  2. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, usvojio je Pravilnik o kriterijima za dodjelu materijalne pomoći članovima sindikata.
  1. Pozivaju se sve sindikalne organizacije da aktivno učestvuju u radu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, kako bi se unaprijedio rad Sindikata i odluke donosile na demokratski način u interesu članstva, a ne pojedinaca.
  1. O ovim donesenim zaključcima u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.