Zaključci sa Konstituirajuće sjednice organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Zaključci sa Konstituirajuće sjednice organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske,strana 1
Zaključci sa Konstituirajuće sjednice organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, strana1
Zaključci sa Konstituirajuće sjednice organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, strana 2
Zaključci sa Konstituirajuće sjednice organa Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, strana 2
Odluka o načinu uplate članarine i njenoj raspodjeli ( Sl. Gl. RS 30/18 )
Odluka o načinu uplate članarine i njenoj raspodjeli ( Sl. Gl. RS 30/18 )

Statut Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Prisupnica

Kolektivna pristupnica