Zaključci sa Druge sjednice Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, Teslić, 29.06.2018.godine

Zaključci sa Druge sjednice Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, Teslić, 29.06.2018.godine
Zaključci sa Druge sjednice Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, Teslić, 29.06.2018.godine

Na Drugoj sjednici Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, održanoj 29.06.2018.godine u Tesliću, kojoj su prisustvovali i članovi Statutarnog i Nadzornog odbora ovog Sindikata, doneseni su sljedeći:

ZAKLJUČCI 

 1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS prihvatio je informaciju o aktivnostima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i konstatovao sljedeće:
 • da je Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS izvršio registraciju kod nadležnih institucija i to: Osnovnog suda u Banjoj Luci, Poreske uprave RS, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i Zavoda za statistiku RS, te da može da radi i funkcioniše u punom kapacitetu.
 • da je do dana održavanja sjednice Republičkog odbora, Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, pristupilo 38 sindikalnih organizacija, koje su uredno registrovane kod Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i Poreske uprave RS.
 • da je u toku pristupanje novih sindikalnih organizacija koje će djelovati u sastavu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS.
 • Da se i dalje nastavi sa omasovljenjem članstva, pristupanju i formiranju novih sindikalnih organizacija u sastavu ovog Sindikata.
 • da su održani sastanci po regijama na kojima su predsjednici sindikalnih organizacija upoznati sa aktivnostima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i analiziralo stanje po ustanovama u vezi prava radnika iz radnog odnosa.
 1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS donio je odluku da se produži mandat izabranih članova organa i predsjednika ovog Sindikata koji su izabrani na Osnivačkoj skupštini Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS održanoj 28.03.2018.godine.

Do kraja avgusta 2018.godine biće održana sjednica Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS na kojoj će biti donesena odluka o mjestu i datumu održavanja Skupštine Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, na kojoj će se izvršiti izbor organa i predsjednika ovog Sindikata.

 1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS prihvatio je informaciju sa održanog Okruglog stola na temu „Izazovi i prilike u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama u Republici Srpskoj“ koji je ovaj sindikat organizovao uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata i Saveza sindikata RS.

Na Okruglom stolu izvršena je analiza zakonskih i podzakonskih propisa za zaposlene u ovim oblastima i dati su konstruktivni prijedlozi, primjedbe i sugestije, kako bi se kroz izmjenu ovih propisa unaprijedio položaj zaposlenih u ovim oblastima.

U cilju rješavanja ovih pitanja, u narednom periodu, očekuju se pregovori Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS sa nadležnim ministarstvima i Savezom opština i gradova.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS će formirati timove za pregovore oko usaglašavanja kolektivnih ugovora u oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS.

Svi predsjednici sindikalnih organizacija i članstvo  Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske su pozvani da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije kako bi dobili što bolja i kvalitetnija zakonska rješenja.

 1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS donio je odluku da se održe Prvi sportsko-rekreativni susreti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

Prvi sportsko-rekreativni susreti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS  će biti održani u u periodu od 22-25.08.2018.godine  u hotelu “ Kardial“ –Teslić.

Svim sindikalnim organizacijama od strane Organizacionog odbora sportsko-rekreativnih susreta, biće dostavljene sve detaljne informacije i uputstva, vezana za njihovo održavanje.

 1. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS donio je odluku o izradi članskih karata koje će biti podjeljene svim članovima ovog Sindikata, na osnovu dostavljenog broja članova sindikalnih organizacija.
 2. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS donio je odluku da se uputi obavjest svim sindikatima iz oblasti lokalne samouprave, uprave i javnih službi u zemljama Jugoistočne Evrope o formiranju ovog Sindikata, kako bi se uspostavila međusobna saradnja.
 3. Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je donio odluku da se u skladu sa Statutom u Republički odbor kooptiraju dva predstavnika Sindikalne organizacije Gradska uprava Banja Luka, jedan predstavnik Sindikalne organizacije JU Fond dječije zaštite RS, jedan predstavnik Sindikalne organizacije Gradske uprave Trebinje i jedan predstavnik Sindikalne organizacije opštine Višegrad.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS će imati svoje predstavnike i u Generalnom vijeću i Nadzornom odboru Saveza sindikata Republike Srpske.

 1. Pozivaju se sve sindikalne organizacije da aktivno učestvuju u radu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, kako bi se unaprijedio rad Sindikata i odluke donosile na demokratski način u interesu članstva, a ne pojedinaca.
Prvi sportsko-rekreativni susreti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS će biti održani u u periodu od 22-25.08.2018.godine u hotelu “ Kardial“ –Teslić.
Prvi sportsko-rekreativni susreti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS će biti održani u u periodu od 22-25.08.2018.godine u hotelu “ Kardial“ –Teslić.

Pogledajte dokument


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!