Закључци са Друге сједнице Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, Теслић, 29.06.2018.године

Закључци са Друге сједнице Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, Теслић, 29.06.2018.године
Закључци са Друге сједнице Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, Теслић, 29.06.2018.године

На Другој сједници Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, одржаној 29.06.2018.године у Теслићу, којој су присуствовали и чланови Статутарног и Надзорног одбора овог Синдиката, донесени су сљедећи:

ЗАКЉУЧЦИ 

 1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС прихватио је информацију о активностима Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС и констатовао сљедеће:
 • да је Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС извршио регистрацију код надлежних институција и то: Основног суда у Бањој Луци, Пореске управе РС, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Завода за статистику РС, те да може да ради и функционише у пуном капацитету.
 • да је до дана одржавања сједнице Републичког одбора, Синдикату локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, приступило 38 синдикалних организација, које су уредно регистроване код Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Пореске управе РС.
 • да је у току приступање нових синдикалних организација које ће дјеловати у саставу Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС.
 • Да се и даље настави са омасовљењем чланства, приступању и формирању нових синдикалних организација у саставу овог Синдиката.
 • да су одржани састанци по регијама на којима су предсједници синдикалних организација упознати са активностима Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС и анализирало стање по установама у вези права радника из радног односа.
 1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС донио је одлуку да се продужи мандат изабраних чланова органа и предсједника овог Синдиката који су изабрани на Оснивачкој скупштини Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС одржаној 28.03.2018.године.

До краја августа 2018.године биће одржана сједница Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС на којој ће бити донесена одлука о мјесту и датуму одржавања Скупштине Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, на којој ће се извршити избор органа и предсједника овог Синдиката.

 1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС прихватио је информацију са одржаног Округлог стола на тему „Изазови и прилике у локалној самоуправи, управи и јавним службама у Републици Српској“ који је овај синдикат организовао уз подршку Међународне конфедерације синдиката и Савеза синдиката РС.

На Округлом столу извршена је анализа законских и подзаконских прописа за запослене у овим областима и дати су конструктивни приједлози, примједбе и сугестије, како би се кроз измјену ових прописа унаприједио положај запослених у овим областима.

У циљу рјешавања ових питања, у наредном периоду, очекују се преговори Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС са надлежним министарствима и Савезом општина и градова.

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС ће формирати тимове за преговоре око усаглашавања колективних уговора у области локалне самоуправе, управе и јавних служби РС.

Сви предсједници синдикалних организација и чланство  Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске су позвани да дају своје приједлоге, примједбе и сугестије како би добили што боља и квалитетнија законска рјешења.

 1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС донио је одлуку да се одрже Први спортско-рекреативни сусрети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске.

Први спортско-рекреативни сусрети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС  ће бити одржани у у периоду од 22-25.08.2018.године  у хотелу “ Кардиал“ –Теслић.

Свим синдикалним организацијама од стране Организационог одбора спортско-рекреативних сусрета, биће достављене све детаљне информације и упутства, везана за њихово одржавање.

 1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС донио је одлуку о изради чланских карата које ће бити подјељене свим члановима овог Синдиката, на основу достављеног броја чланова синдикалних организација.
 2. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС донио је одлуку да се упути обавјест свим синдикатима из области локалне самоуправе, управе и јавних служби у земљама Југоисточне Европе о формирању овог Синдиката, како би се успоставила међусобна сарадња.
 3. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС је донио одлуку да се у складу са Статутом у Републички одбор кооптирају два представника Синдикалне организације Градска управа Бања Лука, један представник Синдикалне организације ЈУ Фонд дјечије заштите РС, један представник Синдикалне организације Градске управе Требиње и један представник Синдикалне организације општине Вишеград.

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС ће имати своје представнике и у Генералном вијећу и Надзорном одбору Савеза синдиката Републике Српске.

 1. Позивају се све синдикалне организације да активно учествују у раду Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, да дају своје приједлоге, примједбе и сугестије, како би се унаприједио рад Синдиката и одлуке доносиле на демократски начин у интересу чланства, а не појединаца.
Први спортско-рекреативни сусрети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС ће бити одржани у у периоду од 22-25.08.2018.године у хотелу “ Кардиал“ –Теслић.
Први спортско-рекреативни сусрети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС ће бити одржани у у периоду од 22-25.08.2018.године у хотелу “ Кардиал“ –Теслић.

Погледајте документ


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!