Zaključci sa druge sjednice Predsjedništva ( sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac

U Trebinju je 04.11.2017. godine održana druga sjednica Predsjedništva ( Sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ " Šume RS " a.d. Sokolac.
U Trebinju je 04.11.2017. godine održana druga sjednica Predsjedništva ( Sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ " Šume RS " a.d. Sokolac.

U Trebinju je 04.11.2017. godine održana druga sjednica Predsjedništva ( Sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac.

Na sjednici je razmatrana aktuelna situacija u preduzeću JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac i analiza stanja u organizacionim dijelovima Javnog preduzeća i aktivnostima Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac. Razmatran je i plan aktivnosti za naredni period u vezi dogovora o budućim koracima na zaštiti prava radnika, te utvrđenoj reprezentativnosti Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac.

Na sjednici su doneseni sledeći zaključci

Zaključci sa druge sjednice Predsjedništva ( sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ " Šume RS " a.d. Sokolac
Zaključci sa druge sjednice Predsjedništva ( sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac
Zaključci sa druge sjednice Predsjedništva ( sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ " Šume RS " a.d. Sokolac
Zaključci sa druge sjednice Predsjedništva ( sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac