Закључци са 13. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

Закључци са 13. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС
Закључци са 13. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

На 13. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, одржаној 21.12.2019.године у Бањој Луци, расправљало се о актуелној ситуацији и о тренутним активностима у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС и Савезу синдиката РС са посебним акцентом за побољшање материјално-економског положаја радника. Након свеобухватне расправе донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске у вези Програма економских реформи за период 2020-2022.године и Буџета Републике Српске за 2020.годину.

Савез синдиката Републике Српске дао је подршку за ова два документа, јер су у њима уважени захтјеви за повећање најниже плате и секторских плата, те доношење закона из радно правне области који су значајни за све раднике у Републици Српској ( Измјене и допуне Закона о раду, Закон о спречавању злостављања и узнемиравања на радном мјесту, Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању и Закон о инспекцијама).

Одлуку о најнижој плати у Републици српакој за 2020.годину донијеће Влада Републике Српске до краја календарске године, а захтјев Савеза синдиката Републике Српске је да се она са 450 КМ повећа на 550КМ, а од 1.јула 2020.године на 600КМ.

Прихваћена је информација о одржаном Ванредном Конресу на којем су усвојене измјене и допуне Статута Савеза синдиката Републике Српске, а у чијем раду су активно учествовали делегати испред Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске.

  1. Анализирајући стање по дјелатностима, Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је констатовао да постоји велико опредјељење како синдиката тако и послодаваца за повећање плата у њиховим предузећима.

Синдикат ће истрајавати у активностима да се ова повећања плата озваниче кроз закључене колективне уговоре и споразуме, као и на активностима на утврђивању регреса и других примања радника, у складу са уговореном најнижом платом у Републици Српској.

Позитивно је оцјењено повећања плата у појединим предузећима, која су се десила у току 2019.године.

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске даје несебичну подршку Савезу синдиката Републике Српске на утврђивању најниже плате у Републици Српској као и осталих давања према радницима.

  1. Задужују се предсједници синдикалних организација да активно прате примјену права радника прописаних Законом о раду и колективним уговорима, те да у случају било какве повреде права радника обавијесте грански синдикат и Савез синдиката Републике Српске.
  2. Сви капацитети Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске стоје на располагању синдикалним организацијама у вези захтјева за побољшање материјалног положаја запослених.
  3. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!