Zaključci sa 13. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Zaključci sa 13. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS
Zaključci sa 13. sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Na 13. sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 21.12.2019.godine u Banjoj Luci, raspravljalo se o aktuelnoj situaciji i o trenutnim aktivnostima u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS i Savezu sindikata RS sa posebnim akcentom za poboljšanje materijalno-ekonomskog položaja radnika. Nakon sveobuhvatne rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske u vezi Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022.godine i Budžeta Republike Srpske za 2020.godinu.

Savez sindikata Republike Srpske dao je podršku za ova dva dokumenta, jer su u njima uvaženi zahtjevi za povećanje najniže plate i sektorskih plata, te donošenje zakona iz radno pravne oblasti koji su značajni za sve radnike u Republici Srpskoj ( Izmjene i dopune Zakona o radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mjestu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o inspekcijama).

Odluku o najnižoj plati u Republici srpakoj za 2020.godinu donijeće Vlada Republike Srpske do kraja kalendarske godine, a zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske je da se ona sa 450 KM poveća na 550KM, a od 1.jula 2020.godine na 600KM.

Prihvaćena je informacija o održanom Vanrednom Konresu na kojem su usvojene izmjene i dopune Statuta Saveza sindikata Republike Srpske, a u čijem radu su aktivno učestvovali delegati ispred Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske.

  1. Analizirajući stanje po djelatnostima, Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske je konstatovao da postoji veliko opredjeljenje kako sindikata tako i poslodavaca za povećanje plata u njihovim preduzećima.

Sindikat će istrajavati u aktivnostima da se ova povećanja plata ozvaniče kroz zaključene kolektivne ugovore i sporazume, kao i na aktivnostima na utvrđivanju regresa i drugih primanja radnika, u skladu sa ugovorenom najnižom platom u Republici Srpskoj.

Pozitivno je ocjenjeno povećanja plata u pojedinim preduzećima, koja su se desila u toku 2019.godine.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske daje nesebičnu podršku Savezu sindikata Republike Srpske na utvrđivanju najniže plate u Republici Srpskoj kao i ostalih davanja prema radnicima.

  1. Zadužuju se predsjednici sindikalnih organizacija da aktivno prate primjenu prava radnika propisanih Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, te da u slučaju bilo kakve povrede prava radnika obavijeste granski sindikat i Savez sindikata Republike Srpske.
  2. Svi kapaciteti Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske stoje na raspolaganju sindikalnim organizacijama u vezi zahtjeva za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.
  3. O ovim donesenim zaključcima u što kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.