U JPŠ „Šume Srpske“ a.d. Sokolac potpisan novi kolektivni ugovor – Na zahtjev sindikata povećana cijena rada

U JPŠ „Šume Srpske“ a.d. Sokolac potpisan novi kolektivni ugovor - Na zahtjev sindikata povećana cijena rada
U JPŠ „Šume Srpske“ a.d. Sokolac potpisan novi kolektivni ugovor - Na zahtjev sindikata povećana cijena rada

U Banjaluci je danas 25.11.2021. godine, u prostorijama JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac, potpisan novi kolektivni ugovor, kojim je definisana i nova cijena rada. Potpise na Kolektivni ugovor stavili su Dušan Marković, predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume RS“ i Slaven Gojković, direktor JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac.

Naime, predstavnici Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac postigli su ranije dogovor sa Upravom preduzeća da bude povećana cijena rada sa 130 na 140 maraka, a radnici u šumskim gazdinstvima su nakon dogovora sidnikata i Uprave obustavili planirane štrajkove upozorenja. Povećanje cijene rada važno je za sve radnike ovog preduzeća, jer je cijena rada, na zahtjev sindikata, povećana nakon 13 godina.

U Jedinstvenoj udruženoj sindikalnoj organizaciji  JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac kažu da su radnici dovedeni do toga da im ističe Kolektivni ugovor i da se čekalo izvjesno vrijeme da se potpiše novi ugovor, koji je kvalitetan i radnicima omogućava da ostvare svoja zakonom predviđena prava.

Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ „Šume Srpske“ a.d. Sokolac je zaključen na period od tri godine. U procesu pregovaranja, Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac imala je punu podršku Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS i Saveza sindikata Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava