Tane Peulić posjetio PREVENT d.o.o. Srebrenica

Tane Peulić posjetio PREVENT d.o.o. Srebrenica
Tane Peulić posjetio PREVENT d.o.o. Srebrenica

U utorak, 26.11.2019. godine, održan je prošireni sastanak sindikalnog odbora Sindikalne organizacije PREVENT d.o.o. Srebrenica. Sastanku je prisustvovao Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske i Milan Jovanović, povjerenik za sindikalnu kancelariju Srebrenica, kao i direktor preduzeća.

Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u preduzeću, te o budućnosti preduzeća. Članovi sindikalnog odbora su izrazili zabrinutost stanjem u preduzeću, posebno neuplaćivanjem poreza i doprinosa prilikom isplate poslednje plate, te glasinama koje se šire o mogućnosti zatvaranja preduzeća i ostanka bez posla većeg broja radnika.Takođe, iskazano je nezadovoljstvo prema upravi matičnog preduzeća koja odbija prisustvo na zakazanim sastancima, na koje su uredno pozvani kako bi pružili informaciju o stvarnom stanju u preduzeću.

Direktor preduzeća je djelimično upoznao prisutne o aktuelnoj situaciji, te najavio izvjesnu blokadu računa preduzeća zbog određenih dugovanja, što bi moglo u potpunosti ugroziti poslovanje i opstanak preduzeća ukoliko se ne postigne dogovor sa matičnim preduzećem o novčanoj pozajmici.

Nakon iscrpne rasprave a imajući u vidu nepostojanje potpunih informacija zbog nepojavljivanja predstavnika uprave na sastancima, te opravdane zabrinutosti radnika za svoj status, donesen je sledeći

ZAKLJUČAK

  1. Zakazuje se sastanak sindikalnog odbora za petak, 29.11.2019. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama Prevent d.o.o. Srebrenica. Na sastanak se pozivaju direktor i predstavnik uprave Prevent d.o.o Srebrenica, te predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peulić. Tema sastanka je

Stanje u preduzeću i budućnost preduzeća

  1. U slučaju ponovnog nepojavljivanja predstavnika uprave na sastanku, sindikalni odbor će o stanju i odnosima u preduzeću upoznati predstavnike lokalne zajednice, kao i nadležnih ministarstava u vladama Republike Srpske i Federacije BiH i zatražiti njihovo aktivno učešće u rješavanju problema u preduzeću. Sa stanjem i odnosima u preduzeću biće upoznati i predstavnici medija i šira javnost, a sindikalni odbor će u saradnji sa Sindikatom metalske industrije i rudarstva Republike Srpske preduzeti sve zakonima propisane aktivnosti u cilju zaštite zaposlenih radnika.

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava