Štrajk do ispunjenja zahtjeva

Štrajk do ispunjenja zahtjeva
Štrajk do ispunjenja zahtjeva

Skupština Sindikata pravosuđa Republike Srpske poziva sve radnike koji su u štrajku, u skladu sa Zakonom o štrajku, da nastave svoje aktivnosti i da ne podlegnu bilo kojoj vrsti pritiska od bilo koga, pa ni Ministarstva pravde Republike Srpske. Još jednom ponavljamo da su za nas u štrajku pritisci očekivani i ne mogu doprinijeti rješenju.

Podsjećamo, Rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka u institucijama pravosuđa Republike Srpske, koje je donijelo Ministarstvo pravde RS, za Sindikat pravosuđa Republike Srpske i dalje je nezakonito i nije usklađeno sa odredbama Zakona o štrajku i zakonskim rokovima za donošenje istog i zato je Sindikat pravosuđa RS pokrenuo proceduru dokazivanja.

Radnici zaposleni u sudovima, tužilaštvima i Pravobranilaštvu RS neće odustati od svojih zahtjeva, jer se u ovom trenutku bore za golu egzistenciju. Trenutno su u štrajku 32 sindikalne organizacije, a prisutan je rast broja pravosudnih institucija koje ulaze u štrajk, što potvrđuje odlučnost zaposlenih administrativnih radnika i tehničkog osoblja da istraju u svojim zahtjevima.

Štrajk u pravosudnim institucijama širom Srpske provodi se u skladu sa Zakonom o štrajku. To znači da se postupa po predmetima hitne prirode; predmetima u koje su uključeni maloljetnici; predmetima kojima je ugrožena bezbjednost ljudi, imovine i zdravlja, poštujući ljudska prava.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske spreman je na nastavak pregovora, očekujući od strane resornog ministarstva da prihvati ozbiljnost i apsolutnu realnost zahtjeva zaposlenih u institucijama pravosuđa.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske i Savez sindikata Republike Srpske, u čijem sastavu djelujemo, stoji na raspolaganju svakom svom članu koji se u ovom trenutku bori za svoju egzistenciju.

PREDSJEDNIK
Siniša Petrović s.r.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!