Statistički podaci za novembar 2019. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2019. godine iznosi 917,00 KM i veća je za 7,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u oktobru 2019. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2019. godine iznosi 1.912,17 KM i prosječna plata je pokriva sa 47,96%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.414,00 KM i veće su za 1,80% u odnosu na oktobarsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 639,00 KM i veće su za 0,31%  u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u oktobru 2019. godine.

Ukupne potrošačke cijene u novembru 2019. godine u odnosu na oktobar 2019. godine manje su za 0,2%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,6%.
 • Alkoholna pića i duvan – nisu se mijenjale.
 • Odjeća i obuća – manje su za 0,4%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,3%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,1%.
 • Prevoz – nisu se mijenjale.
 • Komunikacije – veće su za 0,3%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – manje su za 0,2%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,3%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS