Statistički podaci za jun 2019. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2019. godine iznosi 910,00 KM i veća je za 7,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u maju 2019. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za jun 2019. godine iznosi 1.890,78 KM i prosječna plata je pokriva sa 48,13%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.404,00 KM i veće su za 1,37% u odnosu na majsku platu, a najniže u umjetnosti, zabavi i rekreaciji i iznose 625,00 KM i manje su za 2,65% u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u maju 2019. godine.

Ukupne potrošačke cijene u junu 2019. godine u odnosu na maj 2019. godine manje su za 0,6%, a po namjeni potrošnje su:

o Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 1,2%.
o Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,2%.
o Odjeća i obuća – manje su za 3,8%.
o Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,1%.
o Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,2%.
o Zdravstvo – veće su za 0,1%.
o Prevoz – manje su za 0,2%.
o Komunikacije – veće su za 0,3%.
o Rekreacija i kultura – veće su za 0,1%.
o Obrazovanje – nisu se mijenjale.
o Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
o Ostala dobra i usluge – nisu se mijenjale.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!