Статистички подаци за јун 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јуну 2019. године износи 910,00 КМ и већа је за 7,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у мају 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за јун 2019. године износи 1.890,78 КМ и просјечна плата је покрива са 48,13%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.404,00 КМ и веће су за 1,37% у односу на мајску плату, а најниже у умјетности, забави и рекреацији и износе 625,00 КМ и мање су за 2,65% у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у мају 2019. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2019. године у односу на мај 2019. године мање су за 0,6%, а по намјени потрошње су:

o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,2%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 3,8%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,2%.
o Комуникације – веће су за 0,3%.
o Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!