Statistički podaci za avgust 2018. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u avgustu 2018. godine iznosi 852,00 KM i veća je za 4,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u julu 2018. godine.
Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2018. godine iznosi 1.869,83 KM i prosječna plata je pokriva sa 45,57%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:


Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.444,00 KM i veće su za 6,88% u odnosu na julsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 548,00 KM i manje su za 0,36% od prosječne neto plate isplaćene u julu 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u avgustu 2018. godine u odnosu na juli 2018. godine nisu se mijenjale, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,5%.
 • Alkoholna pića i duvan – nisu se mijenjale.
 • Odjeća i obuća – manje su za 0,3%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 1,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,1%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – veće su za 0,1%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,4%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS