Slijede pregovori Vlade RS i predsjednika granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika: Topli obrok je stvarni trošak i mora biti posebno iskazan na već postojeće koeficijente

Slijede pregovori Vlade RS i predsjednika granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika: Topli obrok je stvarni trošak i mora biti posebno iskazan na već postojeće koeficijente
Slijede pregovori Vlade RS i predsjednika granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika: Topli obrok je stvarni trošak i mora biti posebno iskazan na već postojeće koeficijente

Predsjednici granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata Republike Srpske danas su iz zgrade Doma sindikata u Banjaluci poslali jasnu poruku Vladi Republike Srpske. Nakon više održanih sastanaka, donesen je zaključak da će sindikati budžetskih i fondovskih korisnika,  u pregovorima sa resornim ministarstvima i Vladom Republike Srpske zahtjevati veća izdvajanja za povećanje primanja radnika i „raspakivanje“ zakona o platama u Republici Srpskoj, u smislu posebnog iskazivanja naknada za topli obrok i regres na postojeće koeficijente.

Svoj potpis na usvojen zaključak, koji je upućen na adresu predsjednika Vlade Republike Srpske i resornih ministarstava stavili su predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić, predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS Anica Jondić,  predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS Branko Zelenović i predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS Nikola Crnčević.

Dragan Gnjatić, potpredsjednik Saveza sindikata i predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske podsjetio je novinare da su na 7. Kongresu Saveza, koji je održan 1.7.2021. godine u Tesliću,  usvojene dvije rezolucije, a jedna od njih je upravo  Rezolucija o sistemu plata u RS.

„Zahtjev sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata Republike Srpske nije od juče i ovi razgovori i zahtjevi traju nekoliko godina. Još 2008. godine doneseni su zakoni o platama u kojima su regres i topli obrok ugrađeni u primanja i mi od tada nastojimo da vratimo ove naknade. Naknada za topli obrok iznosi 7 KM neto iznos po danu za radnika, a naknada za regres bi trebala biti, prema nekim ranijim dogovorima, u visini najniže plate u Republici Srpskoj. Svjedoci smo da  neki radnici imaju naknade za topli obrok i regres, tako da su radnici koje mi predstavljamo i koji se finansiraju iz budžeta RS i fondova praktično od 2008. uskraćeni za ove naknade, iako u zakonima piše da su one ugrađene u primanja. Važno je da naknade budu posebno iskazane“ rekao je Dragan Gnjatić.

Da su stvari vrlo jasne i da se o tome govori godinama, novinare je podsjetila Anica Jondić, predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS.

„Kada govorimo o platama naših kolega, ljudi čije su plate regulisane Zakonima o platama, godinama imamo lažnu sliku o stvarnom stanju. Ono što se zove plata, mi koji smo unutar sistema vrlo dobro znamo da se radi o ukupnim primanjima naših radnika, dakle da pored plate u tim primanjima postoje dvije vrste naknada za sve radnike Republike Srpske, budžetske i fondovske, a to su topli obrok i regres,  a za pojedine radnike postoji i treća vrsta naknade, koju primaju  policijski službenici, zaposleni u sudskoj policiji, u kazneno-popravnim ustanovama, a odnosi se na naknadu za prirodu posla i otežane uslove rada. Kada tako posmatrate, onda ćete doći do zaključka da se ovdje radi o vrlo skromnim platama. Mi znamo da među radnicima koje mi predstavljamo, njih 55.000 zaposlenih u institucijama ima onih kategorija koji nemaju ni zagarantovanu najnižu platu. Činjenica je da radnice koje rade na poslovima održavanja čistoće nemaju 540 KM koliko je najniža plata. Kada se umanji topli obrok i dio regresa, dođe se do iznosa od 360-380 KM, tako stoje stvari kada ih nazovete pravim imenom“, rekla je Anica Jondić.

Pravo na topli obrok je pravo ustanovljeno Zakonom o radu i zato se to pravo mora vratiti radnicima, kaže Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa RS.

 „Ne može se ta naknada samo oduzeti od postojećih koeficijenata. Neophodno je raspakovati zakone o platama, mi smo već u Savezu sindikata počeli raditi na izradi oko raspakivanja zakona o platama, to znači da u osnovnu platu ne mogu biti uračunate ove naknade. Mi ćemo predložiti da se sistem plata promijeni na način da se uvede najniža plata  kao osnovni koeficijent za sve zaposlene u Republici Srpskoj, a ne cijena rada, a da se onda razgovara o visini koeficijenata kroz stručne spreme i kroz Posebne kolektivne ugovore, da se razgovara o opisu, težini posla i uslovima rada, kako bi se dali konačni koeficijenti za sve zaposlene“, rekao je Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa RS.

Predsjednici granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata Republike Srpske očekuju brz odgovor iz Vlade RS i resornih ministarstava. S obzirom da je već bilo  razgovora sa resonim ministrima na ovu temu, pojedini predsjednici granskih sindikata već su dobili podršku iz Vlade, kao što je Sindikat pravosuđa. Topli obrok je stvarni trošak, kao i prevoz i zato se mora posebno isplaćivati kao naknada, na već postojeći koeficijent.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!