Sjednica Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske – Zaključci

Sjednica Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske - Zaključci
Sjednica Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske - Zaključci

Na sjednici Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, održanoj 13.03.2021. godine u Tesliću, raspravljano je o informacijama o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske, Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, stanju u sindikalnim organizacijama po regijama, planu aktivnosti Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske za naredni period- sa posebnim akcentom na sindikalizaciju članstva , Zakon o platama za zaposlene u javnim zdravstvenim ustanovama, Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva, kao i o održavanju izbora u Sindikatu zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske.

Nakon sveobuhvatne rasprave po ovim tačkama dnevnog reda Republički odbor Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske donio je sljedeće          

ZAKLJUČKE

 1. Republički odbor Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske koja se odnosi na donošenje Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu, radu radne grupe za izmjene i dopune Zakona o radu, te donošenje stradegije zaštite zdravlja na radu u Republici Srpskoj za period  od 2021.-2024. godine, sa posebnim akcentom na tretiranje Covid 19 kao profesionalnog oboljenja i posljedica koje će Covid 19 imati na mentalno zdravnje radnika. Savez sindikata Republike Srpske preduzima i niz aktivnosti u cilju povećanja najniže plate sa 520 KM na 600 KM, a u  toku 2021. godine otpočeće intenzivne aktivnosti na novom uređenju sistema plata u Republici Srpskoj.
 2. Republički odbor Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske prihvatio je informaciju o aktivnostima Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske koje se odnose na: pregovore sa Ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u vezi zahtjeva za povećanje plata radnicima u zdravstvu kroz povećanje cijene rada sa 145 KM na 160 KM, te  o ključnim problemima radnika zaposlenih u oblasti  zdravstva (naknada za bolovanje, plaćanje rada u smjenama, prekovremeni rad, tretiranje Covid 19 kao profesionalnog oboljenja).
 3. Republički odbor Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske konstatovao je da je stanje u vezi isplata plata stabilno, te da u nekoliko ustanova postoje problemi u isplati naknada, ali da najveći problem predstavlja što se plata radnicima na Covid odjeljenjima u pojedinim ustanovama ne uvećava za 20%, kako je to dogovoreno sa Ministrom zdravsta i socijalne zaštite, već je to predviđeno samo kao mogućnost koju većina poslodavaca ne poštuje, jer po njihovim navodima nemaju predviđena sredstva za to.
 4. Zbog činjenice da se radnici u zdravstvu od početka pandemije izlažu riziku i da obavljaju poslove u otežanim uslovima uz svakodnevni rizik od potencijalne zaraze, biće upućen poziv za sastanak Ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i direktoru Fonda zdravstenog osiguranja Republike Srpske, na kojem će se razgovarati o povećanju plate za radnike zaposlene u zdravstvu, te donošenju novog ili izmjeni postojećeg Zakona o platama za zaposlene u javnim zdravstvenim ustanovama sa posebnim akcentom na izdvajanje toplog obroka i regresa iz plate, kao i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva i za Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite, a sve u cilju povećanja plate radnicima zaposlenim u oblasti zdravstva, te isplate dodatne naknade ili pomoći za njihov nesebični trud i opasnost po sopstveno zdravlje.
 5. Radi unapređenja prava radnika zaposlenih u oblasti zdravstva , utvrđeni su prijedlozi za izmejne i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva  koji važi do 2.9.2021. godine, sa posebnim akcentom na pripravnost i plaćanje smjenskog rada.
 6. Da se u narednih 15 dana održe sastanci po regijama vezano za stanje u sindikalnim organizacijama, kao i da se utvrde prioriteti  za pregovore sa Ministrom, odnosno koja su to trenutno najvažnija pitanja za radnike zaposlene u oblasti zdravstva.
 7. Da se u narednih 15 dana sazove sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija iz oblasti socijalne zaštite. Na sastanku će se razgovarati o stanju u sindikalnim organizacijama, pravima radnika te novom Posebnom kolketivnom ugovoru za zaposlene u oblasti socijalne zaštite.
 8.  Da predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, članovi organa Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, predsjednici sindikalnih organizacija  i sve službe Saveza sindikata Republike Srpske intenzivno rade na učlanjenju radnika u Sindikat i omasovljenju organizacije, posebno u regijama Trebinje i Prijedor.
 9. Republički odbor Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske donio je Odluku o održavanju redovnih izbora u Sindikatu zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. Izbori u sindikalnim organizacijama biće održani od 15.3-30.4.2021. godine, a izborne aktivnosti biće završene početkom juna mjeseca održavanjem  VII Skupštine Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. Realizacija izbornih aktivnosti biće prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji i odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije. Odluka o održavanju izbora , uputstvo o sprovođenju izbornih aktivnosti, te sav drugi izborni materijal biće dostavljeni svim sindikalnim organizacijama.
 10. O svim donesenim zaključcima potrebno je upoznati članstvo.
 11. Sve aktivnosti Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske mogu se pratiti na web sajtu i fejsbuk stranici Saveza sindikata Republike Srpske (www.savezsindikatars.org)

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!