Сједница Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске – Закључци

Сједница Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске - Закључци
Сједница Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске - Закључци

На сједници Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, одржаној 13.03.2021. године у Теслићу, расправљано је о информацијама о активностима Савеза синдиката Републике Српске, Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, стању у синдикалним организацијама по регијама, плану активности Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске за наредни период- са посебним акцентом на синдикализацију чланства , Закон о платама за запослене у јавним здравственим установама, Посебни колективни уговор за запослене у области здравства, као и о одржавању избора у Синдикату здравства и социјалне заштите Републике Српске.

Након свеобухватне расправе по овим тачкама дневног реда Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске донио је сљедеће          

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске која се односи на доношење Закона о заштити од узнемиравања на раду, раду радне групе за измјене и допуне Закона о раду, те доношење страдегије заштите здравља на раду у Републици Српској за период  од 2021.-2024. године, са посебним акцентом на третирање Covid 19 као професионалног обољења и посљедица које ће Covid 19 имати на ментално здравње радника. Савез синдиката Републике Српске предузима и низ активности у циљу повећања најниже плате са 520 КМ на 600 КМ, а у  току 2021. године отпочеће интензивне активности на новом уређењу система плата у Републици Српској.
 2. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске прихватио је информацију о активностима Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске које се односе на: преговоре са Министром здравља и социјалне заштите Републике Српске у вези захтјева за повећање плата радницима у здравству кроз повећање цијене рада са 145 КМ на 160 КМ, те  о кључним проблемима радника запослених у области  здравства (накнада за боловање, плаћање рада у смјенама, прековремени рад, третирање Covid 19 као професионалног обољења).
 3. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске констатовао је да је стање у вези исплата плата стабилно, те да у неколико установа постоје проблеми у исплати накнада, али да највећи проблем представља што се плата радницима на Covid одјељењима у појединим установама не увећава за 20%, како је то договорено са Министром здравста и социјалне заштите, већ је то предвиђено само као могућност коју већина послодаваца не поштује, јер по њиховим наводима немају предвиђена средства за то.
 4. Због чињенице да се радници у здравству од почетка пандемије излажу ризику и да обављају послове у отежаним условима уз свакодневни ризик од потенцијалне заразе, биће упућен позив за састанак Министру здравља и социјалне заштите Републике Српске и директору Фонда здравстеног осигурања Републике Српске, на којем ће се разговарати о повећању плате за раднике запослене у здравству, те доношењу новог или измјени постојећег Закона о платама за запослене у јавним здравственим установама са посебним акцентом на издвајање топлог оброка и регреса из плате, као и Посебног колективног уговора за запослене у области здравства и за Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите, а све у циљу повећања плате радницима запосленим у области здравства, те исплате додатне накнаде или помоћи за њихов несебични труд и опасност по сопствено здравље.
 5. Ради унапређења права радника запослених у области здравства , утврђени су приједлози за измејне и допуне Посебног колективног уговора за запослене у области здравства  који важи до 2.9.2021. године, са посебним акцентом на приправност и плаћање смјенског рада.
 6. Да се у наредних 15 дана одрже састанци по регијама везано за стање у синдикалним организацијама, као и да се утврде приоритети  за преговоре са Министром, односно која су то тренутно најважнија питања за раднике запослене у области здравства.
 7. Да се у наредних 15 дана сазове састанак са представницима синдикалних организација из области социјалне заштите. На састанку ће се разговарати о стању у синдикалним организацијама, правима радника те новом Посебном колкетивном уговору за запослене у области социјалне заштите.
 8.  Да предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, чланови органа Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, предсједници синдикалних организација  и све службе Савеза синдиката Републике Српске интензивно раде на учлањењу радника у Синдикат и омасовљењу организације, посебно у регијама Требиње и Приједор.
 9. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске донио је Одлуку о одржавању редовних избора у Синдикату здравства и социјалне заштите Републике Српске. Избори у синдикалним организацијама биће одржани од 15.3-30.4.2021. године, а изборне активности биће завршене почетком јуна мјесеца одржавањем  VII Скупштине Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске. Реализација изборних активности биће прилагођена тренутној епидемиолошкој ситуацији и одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације. Одлука о одржавању избора , упутство о спровођењу изборних активности, те сав други изборни материјал биће достављени свим синдикалним организацијама.
 10. О свим донесеним закључцима потребно је упознати чланство.
 11. Све активности Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске могу се пратити на web сајту и фејсбук страници Савеза синдиката Републике Српске (www.savezsindikatars.org)

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!