Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС поднио захтјев за почетак преговора око утврђивања цијене рада за 2019. годину

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске добио Рјешење о репрезентативности
Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске добио Рјешење о репрезентативности

Текст дописа који је упућен на руке министра управе и локалне самоуправе Републике Српске 25.10.2018. године преносимо у цјелости. Документ можете преузети на линку

Допис Министарству управе и локалне самоуправе РС 25.10.2018 ( .пдф )

У складу са чланом 7. став 2) и 3) 3акона о платама запослених у органима управе Републике Српске, члана 7. став 2) Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 66/18), подносимо захтјев, као репрезентативни Синдикат у подручју Јавна управа и обавезно социјално осигурање, за почетак колективног преговарања око утврђивања цијене рада за 2019. годину за запослене у институцијама управе и јавних служби Републике Српске. Захтјев подносимо из разлога, јер је
законска обавеза да Влада Републике Српске у току израде Буџета сваке године са представницима репрезентативног гранског синдиката води преговоре о цијени рада за наредну годину.
Такође, подносимо захтјев за почетак преговора око доношења и потписивања Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске, Посебног колективног уговра за запослене у јавним сужбама Републике Српске и Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи Републике Српске из разлога јер наведени посебни колективни уговори, који су сада на снази, закључени су на период од три године, односно њихово правно дејство престаје да важи половином 2019. године.
Сходно наведеном тражимо да благовремено отпочнемо колективно преговарање како би на вријеме у мирној и толерантној атмосфери могли потписати и донијети посебне колективне уговоре за запослне у овим областима, а све из разлога да права, обавезе и одговорности запослених буду регулисана у складу са законским прописима.
Даље, Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске тражи од вас, као надлежних институција, да се наставе активности око доношења измјена и допуна Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 97/2016), а посебно на измјени и допуни оних чланова којима се регулише број запослених у градској, односно општинској управи.


Последње вијести

Савез синдиката Републике Српске упутио Влади РС захтјев за повећање најниже плате на 500 КМ

Савез синдиката Републике Српске упутио Влади РС захтјев за повећање најниже плате на 500 КМ

Савез синдиката РС
Из Савеза синдиката Републике Српске данас је Влади РС упућен званичан захтјев за повећање најниже плате у Републици Српској на 500 КМ. Иако је Савез синдиката Републике Српске као одговоран социјални партнер иницирао одржавање сједнице [опширније]

Синдикална потрошачка корпа за новембар 2018. године 1886,86 КМ

Савез синдиката РС
Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у новембру 2018. године, коштала је 1888,86 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу  у износу од 880,00 КМ, покривала  са свега 46,59 [опширније]