Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS podnio zahtjev za početak pregovora oko utvrđivanja cijene rada za 2019. godinu

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske dobio Rješenje o reprezentativnosti
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske dobio Rješenje o reprezentativnosti

Tekst dopisa koji je upućen na ruke ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske 25.10.2018. godine prenosimo u cjelosti. Dokument možete preuzeti na linku

Dopis Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS 25.10.2018 ( .pdf )

U skladu sa članom 7. stav 2) i 3) 3akona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, člana 7. stav 2) Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 66/18), podnosimo zahtjev, kao reprezentativni Sindikat u području Javna uprava i obavezno socijalno osiguranje, za početak kolektivnog pregovaranja oko utvrđivanja cijene rada za 2019. godinu za zaposlene u institucijama uprave i javnih službi Republike Srpske. Zahtjev podnosimo iz razloga, jer je
zakonska obaveza da Vlada Republike Srpske u toku izrade Budžeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.
Takođe, podnosimo zahtjev za početak pregovora oko donošenja i potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske, Posebnog kolektivnog ugovra za zaposlene u javnim sužbama Republike Srpske i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnoj samoupravi Republike Srpske iz razloga jer navedeni posebni kolektivni ugovori, koji su sada na snazi, zaključeni su na period od tri godine, odnosno njihovo pravno dejstvo prestaje da važi polovinom 2019. godine.
Shodno navedenom tražimo da blagovremeno otpočnemo kolektivno pregovaranje kako bi na vrijeme u mirnoj i tolerantnoj atmosferi mogli potpisati i donijeti posebne kolektivne ugovore za zaposlne u ovim oblastima, a sve iz razloga da prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih budu regulisana u skladu sa zakonskim propisima.
Dalje, Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske traži od vas, kao nadležnih institucija, da se nastave aktivnosti oko donošenja izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj: 97/2016), a posebno na izmjeni i dopuni onih članova kojima se reguliše broj zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!