SINDIKALNA ŠKOLA ZA ŽENE 25 – 27.septembar 2018.godine Jahorina

SINDIKALNA ŠKOLA ZA ŽENE 25 - 27.septembar 2018.godine Jahorina
SINDIKALNA ŠKOLA ZA ŽENE 25 - 27.septembar 2018.godine Jahorina

U susret Kongresu  Međunarodne konfederacije sindikata i potrebe za preduzimanje akcija  kao strateških zadataka njene  politike, ova Konfederacija  organizuje Sindikalnu školu za žene u periodu od 25. do 27.septembra 2018.godine na Jahorini.

Ove godine škola će se fokusirati na izazove i šanse za sindikate po pitanju uloge i doprinosa ženskih komiteta u jačanju organizacione baze i strukture sindikata, borbu protiv nasilja na radnom mjestu i  džender jaza u platama.

Ciljna grupa škole su članice ženskih komiteta Pan-evropskog regionalnog vijeća i osoba zaduženih  za džender pitanja koje aktivno učestvuju u promovisanju politika jednakosti, organizacionom razvoju, aktivnostima organizovanja i regrutovanja članstva iz regiona Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana..

Savez sindikata Republike Srpske koji je  članica Međunarodne konfederacije sindikata i Pan-evrospkog regionalnog vijeća,  predstavljaće Dragana Macan , a Školu će otvoriti generalni sekretar Saveza sindikata RS, Goran Stanković.


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]