SINDIKALNA ŠKOLA ZA ŽENE 25 – 27.septembar 2018.godine Jahorina

SINDIKALNA ŠKOLA ZA ŽENE 25 - 27.septembar 2018.godine Jahorina
SINDIKALNA ŠKOLA ZA ŽENE 25 - 27.septembar 2018.godine Jahorina

U susret Kongresu  Međunarodne konfederacije sindikata i potrebe za preduzimanje akcija  kao strateških zadataka njene  politike, ova Konfederacija  organizuje Sindikalnu školu za žene u periodu od 25. do 27.septembra 2018.godine na Jahorini.

Ove godine škola će se fokusirati na izazove i šanse za sindikate po pitanju uloge i doprinosa ženskih komiteta u jačanju organizacione baze i strukture sindikata, borbu protiv nasilja na radnom mjestu i  džender jaza u platama.

Ciljna grupa škole su članice ženskih komiteta Pan-evropskog regionalnog vijeća i osoba zaduženih  za džender pitanja koje aktivno učestvuju u promovisanju politika jednakosti, organizacionom razvoju, aktivnostima organizovanja i regrutovanja članstva iz regiona Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana..

Savez sindikata Republike Srpske koji je  članica Međunarodne konfederacije sindikata i Pan-evrospkog regionalnog vijeća,  predstavljaće Dragana Macan , a Školu će otvoriti generalni sekretar Saveza sindikata RS, Goran Stanković.