Синдикална потрошачка корпа за септембар 2019. године 1899,22 КM – преглед трошкова