Синдикална потрошачка корпа за септембар 2019. године 1899,22 КM – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права