Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2019. godine 1899,22 KM – pregled troškova