Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2019. godine 1912,87 KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava