Синдикална потрошачка корпа за октобар 2019. године 1912,87 КM – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права