Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2018. godine 1889,86 KM

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava