Синдикална потрошачка корпа за октобар 2018. године 1889,86 КМ

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права