Синдикална потрошачка корпа за новембар 2020. године 1948,53КM – преглед трошкова