Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2020. godine 1948,53KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava