Синдикална потрошачка корпа за новембар 2018. године 1886,86 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у новембру 2018. године, коштала је 1888,86 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу  у износу од 880,00 КМ, покривала  са свега 46,59 одсто.

Највише просјечне нето плате у новембру исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.379,00  КМ и биле су веће  за 1,47 одсто у односу на октобарску  плату, а најниже у области туризма и угоститељства, 599,00 КМ.

Ниске просјечне нето плате у новембру 2018 године примили су радници   запослени у области умјетности забаве и рекреације 608,00 КМ, затим у административним и помоћним услужним дјелатностима 617,00 КМ,те у грађевинарству 618,00 КМ.

Просјечна исплаћена новембарска нето плата  радника у трговини износила је 661,00 КМ, у дјелатности саобраћаја и складиштења 687,00 КМ.

Наведене просјечне  нето плате исплаћене у новембру ове године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 31,71 одсто до 36,37 одсто.

Укупне потрошачке цијене у новембру у односу на октобар  2018. године, нису се мијењале.

У новембру ове године, породице у Републици Српској највише  новца трошиле су за набавку прехране 689,10 КМ, за становање и комуналне услуге 582,65 КМ,  те за текуће одржавање домаћинства 105,83 КМ.  Одјећа и обућа  коштала је 138,97 КМ, хигијена и њега здравља 89,70 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је   у Републици Српској  потребно што прије  потписати Општи и гранске колективне уговоре, те  повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.


Последње вијести

Синдикална потрошачка корпа за мај 2019. године 1894,39KM

Савез синдиката РС
Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у мају  2019.године, коштала је 1894,39 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 903,00 КМ, покривала са свега 47,67 одсто. Просјечна [опширније]

Статистички подаци за мај 2019. године

Савез синдиката РС
Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у мају 2019. године износи 903,00 КМ и већа је за 7,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у априлу [опширније]