Синдикална потрошачка корпа за март 2019. године 1907,93 КМ – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права