Синдикална потрошачка корпа за март 2019. године 1907,93 КМ – преглед трошкова