Sindikalna potrošačka korpa za mart 2019. godine 1907,93 KM – pregled troškova