Синдикална потрошачка корпа за јун 2018. године 1879,73КМ

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права