Синдикална потрошачка корпа за јун 2018. године 1879,73КМ