Sindikalna potrošačka korpa za jun 2018. godine 1879,73KM