Синдикална потрошачка корпа за јануар 2020. године 1916,77КM – преглед трошкова

Првомајска порука радника Републике Српске – Повећање плата нема алтернативу!!!