Sindikalna potrošačka korpa za januar 2020. godine 1916,77KM – pregled troškova