Синдикалана потрошачка корпа за децембар 2017. године