Sindikalana potrošačka korpa za decembar 2017. godine

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava