Sindikalana potrošačka korpa za decembar 2017. godine

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!