Savez sindikata Republike Srpske u 2020. godini nastavlja borbu za veće plate i bolje uslove rada

Savez sindikata Republike Srpske u 2020. godini nastavlja borbu za veće plate i bolje uslove rada
Savez sindikata Republike Srpske u 2020. godini nastavlja borbu za veće plate i bolje uslove rada

2019. godina je bila značajna godina u radu Saveza sindikata Republike Srpske. Kao ozbiljan većinski reprezentativni socijalni partner u Republici Srpskoj, godinu na izmaku smo posvetili kampanji za povećanje plata svim radnicima. Uz predan rad svih granskih sindikata izradili smo ključni Dokument koji predstavlja Program rada Saveza sidikata RS za naredne tri godine. Ono što je najznačajnije u tom Dokumentu jeste upravo borba za povećanje plata svim radnicima u Republici Srpskoj iz dva razloga. Prvi razlog su izuzetno niske plate koje ne mogu da obezbijede pristojan život radnicima u Republici Srpskoj, a drugi je odlazak kvalifikovane produktivne radne snage sa naših prostora u druge zemlje, kako bi obezbijedili egzistenciju sebi i svojim porodicama. Važno je reći da smo uspjeli da u svim sektorima dođe do povećanja plata. Kada govorimo o javnom sektoru, došlo je do povećanja plata kroz izmjene Zakona o platama u prosjeku 10%, a upravo to je bio jedan od ključnih elemenata našeg Dokumenta. Naravno da smo u pregovorima sa socijalnim partnerima stavili akcenat na one plate koje su niske i one su se povećale u većem procentu, a one koje prelaze prosjek su povećane u manjem procentu. Kada govorimo o realnom sektoru tu je situacija šarena. U nekim firmama plate su kroz pojedinačne kolektivne ugovore povećane od pet, osam, 10 ili 12%, zavisi od kapaciteta privrednog subjekta, ali i sposobnosti pregovarača u tom procesu. Sastavni element je i najniža plata.

Najniža plata u 2020. godini biće 520 KM

Zahtjev Saveza sindikata i naš cilj je da do sredine iduće godine najniža plata pređe 600 KM. Prvi korak je bio 550 KM da bi krajem prvog kvartala 2020. godine najniža plata porasla na 600 KM. Nismo uspjeli da se dogovorimo sa poslodavcima, jer oni ne žele da pregovaraju, jer oni ne žele da se dogovaraju, ne žele da potpišu kolektivne ugovore, ne žele da povećaju plate. Vlada Republike Srpske  iskoristila je svoje zakonsko pravo i povećala najnižu platu za 70 KM. Naravno da to nije dovoljno, ali je prvi korak koji daje za pravo da možemo i moramo i više i bolje i da najniža plata mora preći 600 KM, a prosječna plata u 2020. godini mora preći 1.000 KM. Takođe smo uspjeli da povećamo naknadu za vrijeme nezaposlenosti radnicima, ali i dužinu primanja novčane naknade. Važno je za sve radnike u RS da kod teških oboljenja za vrijeme bolovanja radnici primaju puni iznos plate.

Program ekonomskih reformi

Kada govorimo o ekonomskim reformama koje smo radili zajedno sa Vladom RS i poslovnom zajednicom, sve ono što jeste zakonodavni okvir i zakoni koji su nama važni  jesu izmjene i dopune Zakona o radu, izrada Strategije zaštite na radu, izrada Zakona o sprečavanju zlostavljanja i uzmeniravanja na radnom mjestu. Naši zahtjevi su usvojeni i dio su ekonomskih reformi za narednu godinu. U 2020. godini očekujemo izmjenu Zakona o radu, kao najvažnijeg zakona za sve radnike Republike Srpske u korist poboljšanja prava radnika,  a to znači da bi te izmjene bile definisane onako kako smo govorili i prije četiri godine, da radnik ima pravo da pregovara o visini svoje plate, da se to definiše kolektivnim ugovorom, da ima utvrđenu dužinu godišnjeg odmora, da ga poslodavac bez disciplinskog procesa ne može kazniti. Kada govorimo o Programu ekonomskih reformi i da ne izgleda sve tako jednostavno – mi tražili, a oni prihvatili, imali smo nešto što je karakteristično za pojedine poslodavce a to je da su napravili podvalu i ubacili u Program ekonomskih reformi da radniku koji je na „običnom“  bolovanju, plata bude umanjena za dodatnih 20% odnosno da plata za vrijeme bolovanja iznosi 50%. Međutim, snagom argumenata i našom borbom smo uspjeli da Vlada Republike Srpske izbriše smanjenje plate za vrijeme bolovanja i nama je to jako važno.

Novi zahtjevi Saveza sindikata RS u 2020. godini

U susret 2020. godini Savez sindikata RS je pripremio nove zahtjeve za Vladu Radovana Viškovića, računajući  na to da je Vlada donijela niz mjera koje su omogućile poslodavcima da imaju plaćeno porodiljsko odsustvo od strane Fonda dječije zaštite RS, da imaju Zakon o podsticajima u realnom sektoru kojim je za svako povećanje plata radnicima smanjen iznos doprinosa čak do dvije trećine, da je Vlada obezbijedila i dirketna sredstva kao pomoć ka realnom sektoru, da je politika IRB-a usmjerena ka skoro oslobađanju kamatne stope poslodavcima koji žele da investiraju, da je dobit u RS oporeziva tek za 10%, da je ono što se investira oslobođeno bilo kakvog poreza. Sve smo to podržali samo sa jednim ciljem da poslodavci povećavaju plate radnicima. Nažalost, veći dio poslodavaca to nije učinio u dovoljnoj mjeri. Zato smo već obavijestili socijalne partnere da ćemo u 2020. godini tražiti dodatno povećanje plata svim radnicima u RS, da prosječna plata bude neoporeziva. Prema podacima zvanične statistike prosječna plata za 11 mjeseci 2019. godine je iznosila 903 KM, a naša je procjena da će to biti negdje preko 400 KM što bi značilo dodatnih 40 KM svim radnicima,  ukoliko Vlada RS prihvati naš zahtjev. U vrhu agende rada Saveza sindikata RS i trogodišnjeg plana jeste povećanje plata snagom argumenata, činjenica i istraživanja akademske zajednice. Zato za pregovaračkim stolom moramo ubjediti partnere da se plate povećavaju. Stabilnost socijalnih  fondova važna je kako za Republiku Srpsku tako i za nas.

Ujedinjeni možemo praviti dobre korake

Uvaženi granski sindikati koji djelujete u okviru Saveza sindikata RS, uvaženi članovi Sindikata, ključna poruka za 2020. godinu je da solidarno, ujedinjeni možemo praviti dobre korake. Solidarnost i jedinstvo može donijeti rezultate, a to je pokazala godina koja je iza nas, ali mora nas biti više, moramo raditi više, jer to od nas očekuju radnici Republike Srpske. Savez sindikata RS je spreman sa svojim timovima da pruži punu podršku svim granskim sindikatima i da svi zajedno bilježimo pomake u korist onih koji rade u Republici Srpskoj.

Želim u ime Saveza sindikata RS svim dobrim ljudima, svim našim članovima da 2020. godina bude srećna, da budemo zdravi i da naš rad bude verifikovan novim povećanjem plata, boljim uslovima rada i da nas bude više.  


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!